Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla

Späť

Potrebné doklady a dokumenty

  • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie
  • zameranie adresného bodu
  • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú

Poplatky

  • bez správnych poplatkov

Formulár

Dokument na stiahnutie ziadost_o_urcenie_supisneho_a_orientacneho_cisla.pdf

Posledná úprava 15.01.2020