Najstaršie
pútnické miesto
na Slovensku

 

 

Úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastalo na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo v lietadle mimo územia SR, území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisujú do osobitnej matriky na základe oznámenia.

Potrebné doklady a dokumenty

  • Cudzozemská verejná listina – úmrtný list – originál alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s jej úradným prekladom do slovenského jazyka s výnimkou verejných listín vydaných v Českej republike. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t.j. superlegalizáciu alebo APOSTILLE

  • doklad totožnosti zomrelej osoby

  • doklad totožnosti osoby vybavujúcej úmrtie /vybavovať môžu osoby uvedené v § 18 odst. 2 Zákona č. 154/1994 o matrikách, v znení neskorších predpisov/

  • ďalšie doklady podľa požiadavky Osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR Bratislava

Poplatky

  • bez poplatku

Formulár

Dokument na stiahnutie zapis_o_umrti_v_cudzine.pdf
Zodpovedná osoba: Marta Danková
Posledná úprava: 10.09.2016
Kontaktujte nás     Vytlačiť stránku

 

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky