Prihlásenie - trvalý pobyt informácia pre občanov

Späť

Kroky k prihláseniu sa na trvalý pobyt

1. Na Obecný úrad v Marianke treba priniesť výpis z listu vlastníctva Vašej nehnuteľnosti a platný občiansky preukaz. U maloletých detí stačí rodný list. Ak nie ste vlastníkom ani spoluvlastníkom dotknutej nehnuteľnosti, budete potrebovať súhlas vlastníka.

2. Potom je do 30 dní potrebné požiadať Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Malacky, oddelenie dokladov, o vydanie nového občianskeho preukazu.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Malacky sídli na Zámockej ulici č. 5.

Stránkové hodiny oddelenia dokladov:

Pondelok 08:00 – 15:00
Utorok 08:00 – 15:00
Streda 08:00 – 17:00
Štvrtok 08:00 – 15:00
Piatok 08:00 – 14:00

Tel. čísla pre Príjem žiadostí: 096151 3436, 096151 3415, 096151 3425
Tel. číslo pre Výdaj dokladov:
096151 3435

Posledná úprava 15.01.2020