8. ročník pytagoriády

Späť

8. ročník okresného kola Pytagoriády bol jeden z najťažších, ale aj napriek tomu máme úspešného riešiteľa. V kategórii P4 bolo 40 riešiteľov z Malackého okresu. Úspešnými sa stali len traja. Náš SAMUEL ŽÚBOR sa umiestnil na 1. MIESTE.
Víťazovi gratulujeme a ostatným žiakom vyslovujeme pochvalu a uznanie.

Posledná úprava 15.01.2020