Bystrická ulica - rekonštrukcia

Späť


Vzhľadom k tomu, že dátum realizácie dlhoočakávanej rekonštrukcie Bystrickej, tak ako sme informovali, závisí od správoplatnenia stavebných povolení, považujeme za dôležité Vás informovať o tom, že do konania na stavebné povolenie na prekládku elektrických vedení, budovanie obecného rozhlasu a pod. sa prihlásil nový účastník konania, čo môže v prípade námietok právoplatnosť oneskoriť.

Pokiaľ k uplatneniu námietok nepríde stavebné povolenia budú právoplatné zhruba do 2 mesiacov, kedy by sa mohlo začať stavať.

Pozitívnou správou tiež je, že spoločnosť TomBlock, s.r.o. ktorá buduje dva trojdomy na Bystrickej ulici podpísalo s obcou zmluvu predmetom ktorej, pokiaľ dôjde k jej naplneniu, bude vybudovanie dažďovej kanalizácie na Bystrickej ulici. Uvedená dohoda je prospešná pre významnú časť obce, ktorá Bystrickú ulicu využíva.

Na 1.10.2019 o 18:00 Vás pozývam na stretnutie do spoločenskej sály v záujme poskytnutia informácií týkajúcich sa rekonštrukcie Bystrickej.

Ing. Dušan Statelov
starosta obce

 

 

Posledná úprava 15.01.2020