Chceme efektívne "Mariatál Taxi"

Späť

Vzhľadom na obmedzené priame spojenia verejnou dopravou z Marianky do Stupavy a Bratislavy, plánujeme zaviesť obcou dotovanú taxi službu Mariatál Taxi, ktorá Vám uľahčí dopravu najmä k lekárovi, či do úradov. Služba bude poskytovaná v pracovných dňoch, vo výnimočných prípadoch (urgentná návšteva lekára, úraz) aj počas víkendu.

V záujme zistenia reálnych potrieb a dosiahnutiu účelnosti obecnej taxi služby Vás prosíme o vyplnenie dotazníka a zaslanie na adresu Obecného úradu s nadpisom „Mariatál Taxi“, alebo ho vhoďte do schránky na Obecnom úrade. Svoje podnety nám môžete posielať aj na e-mailovú adresu: taxi@marianka.sk.

Tu nájdete bližšie informácie a dotazník na stiahnutie, ktorý Vám bude doručený aj do vašich schránok.

 

Posledná úprava 15.01.2020