Dendrologický výskum vysokej zelene vo Svätom údolí v Marianke

Späť

Dendrologický výskum vysokej zelene vo Svätom údolí v Marianke

Sväté údolie v Marianke bolo od nepamäti vnímané ako lesné údolie. Pútnické miesto bolo pôvodne zasadené hlboko v lese a až intenzívna stavebná a poľnohospodárska činnosť posledných dvoch storočí prinútila les ustúpiť. Vďaka zalesneniu si údolie zachovalo dodnes svoj špecifický charakter, ktorý spolu s duchovným nábojom robí z tejto lokality vyhľadávané miesto kľudu a pokoja.


Stromy však rastú, starnú a treba sa o ne starať. Pravidelný systém ošetrovania potrebuje byť postavený na presných poznatkoch o zdravotnom stave každého vzrastlého jedinca. Preto je potrebné urobiť v údolí dendrologický výskum, ktorý určí spôsob nakladania s každým stromom. Vzrastlú zeleň je potrebné orezávať, aby dlhšie vydržala a chorú je treba vyťať. Toto je schopný určiť iba školený dendrológ, a výsledky jeho zisťovania sa dajú použiť pri údržbe vysokej zelene počas niekoľkých sezón.


Zaobstaranie takéhoto výskumu síce stojí peniaze, ale náklady nebudú zbytočné, lebo sa tým zníži pravdepodobnosť samovoľných pádov stromov, ktoré môžu spôsobiť veľa škody na životoch, na kultúrnych hodnotách aj na majetku.


Na požiadavky odborníkov reagovalo vedenie obce, starosta Peter Hasoň, poslanci obce, predstavitelia Farnosti Narodenia Panny Márie v Marianke a začiatkom februára vyhlásili verejnú zbierku na dendrologický výskum. Šli príkladom a ako prví na verejnú zbierku finančne prispeli. Obec onedlho zverejní číslo bankového účtu, na ktoré budú môcť finančne prispievať aj ďalší záujemcovia.

Posledná úprava 15.01.2020