Diaľnica D4 Bratislava Rača - Záhorská Bystrica

Späť

Vážení Mariančania,

Vo veci : D4 – nová EIA – začala plynúť 21 dňová lehota na pripomienky.

Diaľnica D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica - zámer .pdf                     
Pripomienky k Oznámeniu o predložení zámeru k navrhovanej činnosti "Diaľnica D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica .pdf

 

Nahliadnuť do zámeru navrhovanej činnosti je možné na obecnom úrade v úradných hodinách:

Pondelok:       08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Streda:            08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Piatok:             08:00 – 12:00

NDS po zápornom stanovisku MŽP SR na budovanie severnej časti D4 zo 17.2.2012, v dnešných dňoch zahájilo pripomienkové konanie novej EIA.

Napriek požiadavkám viesť diaľnicu podúrovňovo až po križovatku ku diaľnici pri Stupave, je stále 1 km úsek diaľnice navrhovaný nad zemou v násype, viď obrázky.

Vzhľadom na malú vzdialenosť D4 od Marianky bude mať diaľnica výrazný vplyv nielen počas prevádzky ale aj počas výstavby, keďže ide o najdlhší 10,5 km tunel na Slovensku.

D4 zhora

Verejnosť môže podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle MŽP SR alebo od zverejnenia podľa § 23 ods. 3 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom obce.

D4 portal Marianka

EIA k D4 je zverejnená na portáli MŽP na tejto linke:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/dialnica-d4-bratislava-raca-zahorska-bystrica-

Predložené dokumenty EIA je možné stiahnuť tu: https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/250639

alebo priamo tu:

D4 Raca_Zah_Bystrica_Zamer_textova cast na stiahnutie TU
D4_Raca_ZB_mapa_vplyvov a opatreni_ZM na stiahnutie TU
D4_Raca_ZB_mapa_sucasneho stavu_OFM na stiahnutie TU


Viac informácií o minulej EIA a pripomienkach - na http://www.ozmalekarpaty.sk/marianka

Z predloženej dokumentácie EIA prikladáme mapy tunela a vtáčí pohľad na portál so zvýraznením dôležitých úsekov:

D4 - portál - násyp na stiahnutie TU
D4 - zhora - 2016 na stiahnutie TU

 

Posledná úprava 01.06.2020