Dni zdravej výživy v škole

Späť

Dni zdravej výživy sme realizovali za aktívnej účasti žiakov a pomoci rodičov.

Žiaci počas týchto dní nielen ochutnávali dobroty, ale aj sami pripravili nátierky, ktoré prezentovali ostatným žiakom. „Pobili“ sa o cenu – NAJCHUTNEJŠIA NÁTIERKA. Vyhralo ju družstvo zložené zo žiakov tretieho ročníka, ktoré pripravilo GUACAMOLE nátierku.

Mladší žiaci tvorili postavičky zo zeleniny, riešili rôzne úlohy spojené s ovocím, tvorili papierové jabĺčka, zostavili zdravý jedálny lístok.

Sme radi, že Dni zdravej výživy sa stali našou tradíciou, ktorá hravou formou pripravuje deti na zdravý životný štýl.

 

Posledná úprava 15.01.2020