Existuje zvýšené nebezpečenstvo požiarov

Späť

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Posledná úprava 15.01.2020