Grafické zobrazenia Marianky na mapových vrstvách (mObec)

Späť

Po pár mesiacoch prípravných prác si Vás dovoľujem informovať o spustení prvej verzie zobrazení rôznych informácií o Marianke.

K tejto službe sa dostanete z hlavnej stránky, kliknutím vpravo na „ucho resp záložku“ na pravej strane.

Pozostáva z nasledovných modulov:


Stavebný úrad

Inžinierske siete

Podnety občanov

Vektorový územný plán

Všeobecná mapa


Každý modul umožňuje zobrazenie viacerých vrstiev, ktoré si môžete zapnúť a vypnúť podľa potreby.

Stavebný úrad:


Ide o splnenie môjho predvolebného sľubu – zlepšiť informovanosť o konaniach na stavebnom úrade.
Tu sa veľmi jednoducho dozviete či sa vo vašom okolí niečo deje napríklad či je územné, stavebné alebo kolaudačné konanie, prípadne ohlásenie drobnej stavby. Zatiaľ sú tam vložené údaje z tohto volebného obdobia, neskôr možno doplníme aj ďalšie. 

Ide o modul ktorý je v tomto rozsahu vyvinutý špeciálne na požiadavku obce Marianka. Spôsob zobrazenia nie je ideálny, nakoľko sme museli rešpektovať súčasné možnosti SW mObec. Zákon o GDPR neumožňuje zverejňovanie osobných údajov. Na druhej strane zákon o informáciách Vám umožní dostať sa k ďalším informáciám.

Podnety občanov:

Modul podnety Vám umožňuje poslať podnet s vložením fotky a označením presnej polohy, čo výrazne uľahčuje komunikáciu s obcou.

Inžinierske siete:

Modul Inžinierske siete zobrazuje v jednotlivých vrstvách vodu, kanál, plyn, elektrickú a telekomunikačnú sieť. Je to užitočná pomôcka pre stavebníkov aj obyvateľov obce. V budúcnosti pridáme verejné osvetlenie a pravdepodobne aj dopravné značenie.

Zatiaľ sa nám nepodarilo farebne odlíšiť jednotlivých vlastníkov a prevádzkovateľov sietí. 

Vektorový územný plán:

Tento modul zobrazuje na mape územný plán, regulačné bloky ale aj napríklad ochranné pásmo vysokotlakého plynu, čo je praktické najmä pre stavebníkov a developerov.

Ide o počiatočnú verziu, ktorú plánujeme ďalej rozširovať, tak aby nám dala rýchlo užitočné informácie o obci. 

Ing. Dušan Statelov, starosta obce

Manuál na stiahnutie 

 

 

 

 

Posledná úprava 15.01.2020