Hľadáme brigádnikov na pomoc s organizáciou dopravy počas výročnej púte 6.-8.9.2019

Späť

Počas púte chceme uzavrieť Mariánske údolie pre dopravu a umožniť parkovanie osobným autám a autobusom na vyhradených miestach (viď mapka).

Na lepšie zvládnutie organizácie budeme potrebovať vašu pomoc. Hľadáme šiestich brigádnikov, ktorí by boli ochotní pomôcť s usmerňovaním dopravy na parkoviskách, včas informovať vodičov na naplnenú kapacitu parkovísk a usmernenie, na ktoré ďalšie parkoviská môžu zaparkovať svoje autá.

Dobrovoľníkov budeme potrebovať v týchto časoch:

Piatok od 15:00 - 22:00 hod.
Sobota     10:00 - 24:00
Nedeľa     07:00 - 16:00

Kde budú odstavné parkoviská?

Parkoviská P1 (Karpatská ul.) a P2 (futb. ihrisko) sú určené len pre osobné autá!

Parkovanie na vyhradených parkoviskách je podľa platného VZN č.1/2011 spoplatnené sumou: 2,- eura pre osobné autá.

 

 

Parkovanie pre autobusy je vyhradené pri TV Markíza. Miesto je vyznačené na mapke červeným špendlíkom. Povolenie na parkovanie máme so súhlasom Družstva podielnikov Devín.

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV:

Každý návštevník púte dostane do rúk letáčik, na ktorom bude uvedený program Výročnej púte, plán organizácie dopravy a informáciu o možnosti kúpiť si knihu od Mareka Vadrnu V Zemi zvanej Tál.

Kontakt: prednosta@marianka.sk

tč: 0910 763 762 

Posledná úprava 15.01.2020