INFORMÁCIA v súvislosti blížiacich sa " Volieb do orgánov samosprávnych krajov "

Späť


    V súvislosti blížiacich sa " Volieb do orgánov samosprávnych krajov " Obec Marianka informuje občanov – voličov, že majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov, a či sú údaje o nich  uvedené  úplné a pravdivé.
Nahliadnuť do stáleho zoznamu voličov je možné na Obecnom úrade v Marianke u  p. Bordáčovej, v úradných hodinách ( pondelok, stredu: 8:00  - 12:00  a  13:00  - 17:00, piatok: 8:00 – 12:00 ).
Zo závažných zdravotných dôvodov môže volič požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti na tel.č. 0902 905 764 (Bordáčová Alena).

 

Posledná úprava 15.01.2020