INFORMÁCIA PRE VOLIČA

Späť

Podľa zákona o voľbách volič si môže v úradných hodinách obce overiť, či je zapísaný v stálom zozname, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov, alebo vykonanie opráv.

 

Posledná úprava 15.01.2020