Infozákon - poverenie zamestnanca obce

Späť

Poverenie zamestnanca obce plnením úloh spojených s poskytovaním a vybavovaním žiadostí o informácie. Úplne znenie v priloženom dokumente pdf.

Posledná úprava 15.01.2020