Jarné upratovanie

Späť

Vážení Mariančania,

v sobotu 23. mája bude v obci rozmiestnených 12 veľkokapacitných kontajnerov na siedmich stojiskách.

- Jelšová ul. - pri Fit parku
- Karpatská ul. - odbočka na starú stupavskú cestu
- Na Ovsisku
- Nám. 4. apríla
- Floriánek
- parkovisko pri cintoríne
- Školská ul, pri Obecnom úrade

DO KONTAJNEROV NEPATRÍ!

- stavebný odpad
- pneumatiky
- bio odpad (všetky separované zložky odpadu - plasty, papier, sklo, kovy)
- plechovice z farieb (toxický odpad)
- bežný odpad z domácností (všetko čo patrí do komunálneho odpadu)

Veľkoobjemný odpad (starý nábytok) je nutné rozobrať na menšie kusy.

Ďakujeme za dodržiavanie týchto pravidiel!

OcÚ Marianka

Posledná úprava 20.05.2020