Jarné upratovanie

Späť

Obec Marianka oznamuje občanom, že tento víkend bude jarné upratovanie domácností.

Dňa 21.4.2017 bude po obci rozmiestnených 12 veľkokapacitných kontajnerov.

 


Mapku rozmiestnenia kontajnerov si môžete stiahnuť TU.

 


Dôrazne upozorňujeme obyvateľov, že je prísny zákaz prepĺňania kontajnerov a ukladania odpadov vedľa nich.

Do pristavených veľkoobjemových kontajnerov  nie je dovolené ukladať:
•   uhynuté zvieratá
•   sklo, papier, kovy
•   nebezpečný odpad (ako sú autobatérie, pneumatiky, oleje, žiarivky, eternit, staré farby)
•   biela a čierna technika (ako sú chladničky, mrazničky, práčky, sporáky, mikrovlné rúry, vysávače, televízory, PC, monitory a rôzne elektrospotrebiče)

Taktiež nie je dovolené ukladať do nich:
•  drobný stavebný odpad ( ako stavebnú suť, murivo, tehly,  betóny)
•  staré okná so sklom
•  komunálny odpad
• biologicky rozložiteľný odpad (ako tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti,  poškodené ovocie a zvyšky zeleniny)

Do veľkoobjemových kontajnerov môžu obyvatelia ukladať objemný odpad z domácnosti:
t.j. nábytok (nie vo veľkých kusoch), koberce, matrace, vyradenú sanitu, staré WC misy, splachovače a podobný veľký odpad z domácnosti.


Zakazuje sa:
► prepĺňanie veľkoobjemových kontajnerov a ukladanie odpadov vedľa nich
► ukladať do kontajnerov celé kusy nábytku

 

 

 

 

V sobotu 22.4.2017 sa uskutoční v obci aj zber elektroodpadu.

 

Tento treba vyložiť pred svoje nehnuteľnosti do 9:00 hod.

 

 

Posledná úprava 15.01.2020