Jesenné upratovanie domácností pre obyvateľov s trvalým pobytom

Späť

V piatok 22.11.2019 bude v obci rozmiestnených 12 veľkoobjemových kontajnerov na šiestich stojiskách, ktorých umiestnenie si môžete pozrieť na mapke.

Rozmiestnenie kontajnerov:

 • Nová Marianka (Agátová - plocha)
 • Lúky (Na Ovsisku - most)
 • Stupavská (Karpatská - zastávka)
 • Obecný úrad (Školská - parkovisko)
 • Floriánko (Bystrická - križovatka)
 • Námestie (Karpatská - konečná, parkovisko) 

Objemný odpad

Obyvatelia s trvalým pobytom môžu ukladať objemný odpad z domácností do veľkoobjemových kontajnerov. T.j. veľké kusy komunálneho odpadu, ktoré sa nezmestia do bežných nádob na odpad.

Patria sem: dosky, tyče, kusy nábytku, umývadlá, staré WC, kuchynské linky, koberce, linoleá a podobne.

Nepatria sem: samostatne zbierané zložky, t.j. papier, plasty, sklo, tetrapaky, nápojové plechovky, kovový odpad, bioodpad zo zelene (tráva, lístie, konáre a kmene).

Množstvo odpadu na jedného obyvateľa s trvalým pobytom je limitované na max 100 kg.

Pneumatiky

zbiera zdarma Pneuservis pri Starých časoch.

Do pristavených veľkoobjemových kontajnerov nie je dovolené ukladať:

 • uhynuté zvieratá
 • nebezpečný odpad (autobatérie, pneumatiky, oleje, žiarivky, eternit, staré farby)
 • stavebný odpad (stavebnú sutinu, murivo, tehly, betóny)
 • bielu a čiernu techniku (chladničky, práčky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, televízory, počítače a iné elektrospotrebiče)
 • staré okná so sklom
 • celé kusy nábytku
 • komunálny odpad

Neprepĺňajte kontajnery! Neukladajte odpad vedľa nich!

Mapku rozmiestnenia kontajnerov si môžete stiahnuť tu.

Kontajnery budú vyvezené v pondelok 25.11.2019

UPOZORNENIE:

Akcia jesenné upratovanie je určená pre občanov s trvalým pobytom s Marianke.
Pracovníci obce pri kontajneroch sú oprávnení kontrolovať trvalý pobyt.

 

Posledná úprava 15.01.2020