Južná cesta

Späť

Včera 11.6.2019 sme sa stretli k riešeniu poškodenej Južnej cesty.

Stav poškodenia Južnej cesty sa postupne zhoršuje, zrejme aj vďaka nerešpektovaniu zákazu vjazdu nákladných vozidiel, takže je už pre osobné autá neprejazdná - chytia pri prejazde spodok auta.

Zúčastnení: 

Miškóci, Kršek+1

Dušan Statelov, Fedor Zverko (dopravný projektant), Peter Kostovský
Zuzka Iváková, Mišo Chabada, Peter Jelačič, Maroš Sýkora

Boli sme na obhliadke miesta poškodenia. Dohodli sme sa na tom, že p. Kršek tento týždeň otvorí cestu v celej šírke v priebehu tohto týždňa aby sme vedeli viac.

p. Kršek tvrdil, že pod cestou je cementom stmelená zmes (stabilizačka), ktorá mala pred zhnutnením 18 cm a po zhutnení 13 cm. Od Sedmokráskovej dole už podľa p. Kršeka vedie klasická oranžová rúra na ďažďovú kanalizáciu. Na ňu by sa teoreticky dala napojiť nová rúra, ktorú by však bolo treba realizovať pretlakom. Celková dĺžka pretlaku odhadom by bola asi 100 m, čo je náklad minimálne 30 tis. Eur možno aj 50 tis. Eur.

p. Zverko a p. Kostovský pozrú projekty. 
Budeme rozmýšľať nad vhodným riešením aj s ohľadom na plánované budovanie Bystrickej. Zároveň už môžme navrhnúť a vybudovať aspoň jeden retardér na Južnej ceste.

Podľa projektu mal byť cementobetónový kryt 18 cm. Po otvorení cesty môžeme hrúbku betónu aj ostatnú skladbu v danom mieste skontrolovať.

Hrúbka betónu na niektorých miestach nedosahuje 18 cm, ako je uvedené v projekte.

Požiadal som p. Kršeka aby zakreslil do mapy súčasné riešenie odvedenia ďažďovej kanalizácie.

Dušan Statelov

Posledná úprava 15.01.2020