Klimatizácia v škole je spustená

Späť

Vážení susedia,

tento týždeň boli ukončené práce na inštalácii klimatizácie do priestorov Základnej školy. Úspešným testom prešli aj tlakové skúšky, čo bola posledná podmienka na definitívne spustenie klimatizácie.

Upozornenie

Chceme Vás však informovať a zároveň upozorniť na to, že na fasáde školy sú natiahnuté trúbky do vonkajšej klimatizačnej jednotky, v ktorých je horúca voda. Keďže sa nachádzajú v priestoroch školského dvora upozornite Vaše deti, že je prísne zakázané sa na tieto rúry šplhať a manipulovať s nimi. Môže dôjsť k popáleniu a poškodeniu.

Upozornenie bude vyvesené aj v priestoroch školy a školského ihriska.

Pracujeme na tom, aby tieto rúry boli čo najskôr prekryté.

Projekt klimatizácie v budove Základnej školy finančne podporil aj Bratislavský samosprávny kraj, ktorý nám odsúhlasil dotáciu vo výške 3490,- eur.  ĎAKUJEME!

OcÚ Marianka

 

Posledná úprava 15.01.2020