Lepšia autobusová doprava je pre obec prioritou

Späť

Milí Mariančania.

Vzhľadom na nedostatočné autobusové spojenia Slovak Lines, a.s., v kombinácii so zrušením mestskej linky 37, a nevhodný grafikon spoju č. 215, v ktorom chýbajú napr. priame spoje do Stupavy, okresného mesta Malacky som sa včera stretol s vedením Slovak Lines, a.s., s generálnym riaditeľom p. Sádovským, riaditeľom prevádzky p.Pulecom a p. Martinovičom. Všetci vyjadrili ochotu diskutovať o úprave liniek v skoršom termíne ako v pravidelnom ročnom cykle v decembri. Zároveň nás požiadali o spoluprácu pri zabezpečení WC a priestoru pre odpočinok pre vodičov.

Plánovanie liniek minulý rok prevzala Bratislavská Integrovaná Doprava (BID) na BSK, takže rokovať musíme najmä s vedením BID.

Vedenie Slovak Lines, a.s. očakávalo búrku nevôle minulý august, po zrušení niektorých spojov z Marianky v novom grafikone, ale vedenie obce údajne nespokojnosť neprejavilo.

Vďaka integrovanej doprave sú ceny lístkov na regionálne a mestské linky rovnaké. Pokiaľ dosiahneme, že regionálne zabezpečia potrebnú dopravu môže isť tiež o dobré riešenie aj bez mestskej linky 37.

K zrušeniu linky 37 minulý rok je odôvodňované tým, že MHD je dotovaná mestom a keď prevádzkuje spoje mimo mesta, ide o porušenie hospodárskej súťaže. Ten istý princíp samozrejme platí aj pre obsluhu rakúskych obcí za hranicami, takže ide o nesystémové riešenie.

Na analýze reálnych potrieb na autobusové spoje by sme radi využili Vaše pripomienky a skúsenosti s terajšími spojmi.

Vaše pripomienky prosím adresujte p. Kataríne Baranovičovej na autobusy@marianka.sk, ktorá bude pripomienky sumarizovať. Informujte prosím aj ľudí, ktorí sú závislí od verejnej dopravy, ale nepoužívajú internet. V prípade záujmu zorganizujeme stretnutie občanov.

Na základe výsledkov prieskumu sformulujeme požiadavky obyvateľov Marianky na úpravu spojov pre Marianku. Radi by sme ich mali zosumarizované do dvoch týždňov.

Zatiaľ navrhujeme nasledovné spoje do Bratislavy:
na AS najmä ráno z Marianky v čase: 5:45, 6:45, 7:15, 7:45
a späť domov z AS do Marianky v čase: 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:45

Prikladáme novýpôvodný aj grafikon spojov, v ktorom bolo viac liniek.

Pravidelné spoje plánujeme doplniť obecným senior taxi do Stupavy, Bratislavy (Kramáre, Onkologický ústav, OUSA), Malacky. V minulosti bola iniciatíva zaviesť kyvadlovú dopravu Marianka, Stupava, Borinka.

Dušan Statelov
starosta obce

Posledná úprava 15.01.2020