Marianka kúpila nový elektromobil VW e-Golf, vďaka dotácii z Envirofondu vo výške 10 tis Eur.

Späť

Prečo elektromobil?

Lebo rastie CO2, ktorý je hlavnou príčinou klimatickej krízy. V roku 1960 bola koncentrácia CO2 - 313 ppm, dnes o necelých 60 rokov, je 415 ppm, čo predstavuje nárast o 32%

 

Produkujeme CO2 - 10x rýchlejšie ako vie zem absorbovať.
Podiel dopravy na celkovej produkcii CO2 je nezanedbateľný 14,5%.

 

Podiel automobilovej dopravy v rámci dopravy je 60,7%

Klimatická kríza začala byť vážnym problémom a preto je podpora inovatívnych technológií, akou je elektromobilita dôležitá. Viac v správe SAV. Nedávny prieskum vzduchu v Bratislave potvrdil, že kvalita ovzdušia v Bratislave sa zhoršuje. Najviac znečisťuje prostredie automobilová doprava.

Marianka výberom elektrického auta podporuje ekologické inovatívne technológie.

Elektromobily už nie sú luxus ale nevyhnutnosť (šéf ČSOB Leasing – Richard Daubner)

Elektromobily má už dnes veľa samospráv ako Teplička nad Váhom, Brezno, Stará Ľubovňa, Žiar nad Hronom, Malacky, Žilina, Trenčín, Nitra, Lučenec, Levoča, Krásno nad Kysucou, Vysoké Tatry, Trnava, Zlaté Moravce, Levice, Prešov, Stará Ľubovňa, Fiľakovo, Topoľčany, Liptovský Mikuláš, Nižná Námestovo, Považská Bystrica, Martin. Pozri

Šéf značky Peugeot tvrdí, že 94 percent predobjednávok na ich model 208 je už na elektrickú verziu. 

Ekonomický pohľad

  • Cena elektromobilu eGolf 30 353,- Eur je po odpočítaní dotácie 10 000,- Eur rovnaká ako pri spaľovacom Golfe za 20 353,- Eur.
  • Prevádzkové a servisné náklady sú 1,5 Eur / 100 km, oproti spaľovacím motorom  7 Eur / 100 km. Dá sa jazdiť na paušál ZSE za 9 Eur mesačne. 
  • Servis je tiež lacnejší, netreba napr. meniť oleje.
  • Batéria má záruku 8 rokov

Technické argumenty

Elektromobil má 70 % účinnosť oproti spaľovacím motorom, ktoré dosahujú len 20-25%.
Elektrický motor je konštrukčne omnoho jednoduchší a vyžaduje menej servisu.

Ekologické argumenty

Produkuje výrazne menej CO2.

Elektrická energia produkovaná na Slovensku je z veľkej časti produkovaná z „low carbon“ a obnoviteľných zdrojov:


Batérie sú recyklovateľné ( 90-98%). Pri poškodení netreba meniť celé batériu ale iba poškodené články.

Francúzsko pri výrobe 1 kWh elektriny vyprodukuje 72 gramov CO2, Slovensko 232 gramov CO2.
Elektromobil na 1 km na Slovensku vypustí  35 gramov CO2 a u nafty 140 gramov CO2 (pri 15 kWh na 100 km).

Ako sme sa dopracovali k elektromobilu

V apríli sme aj vďaka Michalovi Chabadovi a Alfonzovi Šuranovi, začali uvažovať o dotácii na elektromobil. V apríli sme podali žiadosť o dotáciu na Envirofond.

V júli 26.7. nám schválili dotáciu vo výške 10 000,- Eur.

Obecné zastupiteľstvo znížilo navrhovanú sumu 25 000 na 20 000 Eur. Bolo veľmi ťažké nájsť auto, ktoré bolo v danej cene dostupné do konca novembra 2019.

Nakoniec sa podarilo kúpiť eGolf, ktorý je veľmi dobrým kompromisom pre potreby obce. Debatovali sme niekoľko mesiacov s rôznymi predajcami. Vhodné auto sme nenašli, preto sme v októbri požiadali Envirofond o predĺženie termínu.

Vďaka Michalovi Chabadovi sme otestovali 7 rôznych modelov elektromobilov i3 BMW, Hyundai Kona, Mercedes Benz EQC, eSoul, eGolf. Rozhodovali sme sa medzi Kia Seould a eGolf. eGolf má väčší kufor, čo rozhodlo.

Vo verejnej súťaži sme oslovili 6 predajcov. Vyhral Auto BOAT, ktorý ponúkol eGolf za cenu 30 340,- Eur. Po odpočítaní dotácie pre obec znamená cenu 20 340,- Eur (to je zhruba cena Golfu so spaľovacím motorom).

poslanec Michal Chabada vpravo, starosta Dušan Statelov vľavo

Zamestnanci obecného úradu p. Papayová, p. Pospišová, p. Palfyová, p. Danková, p. Siváková,
s p. Šišolákom (tretí sprava), ktorý žiadosť o dotáciu pripravil, p. Čambor a starosta.

Prečo sme vôbec kúpili nové auto?

Vzhľadom na zlý technický stav auta, ktoré máme na obci od roku 2013, viacmenej všetci používame na obecné potreby buď svoje súkromné autá alebo firemné, čo naozaj nikto z nás nie je povinný.

Verte či nie naozaj potrebujeme chodiť vybavovať veci aj mimo Marianky, napríklad prokuratúra Malacky, Okresný úrad Malacky, stretnutia v Bratislave na BSK, Magistráte, NDS, školách a pod.

Súčasný Volkswagen Passat, vyrobený v roku 2006, sme dostali v roku 2013 s 256 600 najazdenými km za 1 Eur ako ojazdené, z Ministerstva vnútra.

Použitie napr. firemného auta nie je v zmysle platných zákonov možné preúčtovať.

Keby sme nové auto nepotrebovali nekúpili by sme žiadne.

O tom na čo sa obecné peniaze použijú, nerozhodujem ja ale obecné zastupiteľstvo, a 20000 eur na kúpu automobilu odsúhlasilo. 

 

Posledná úprava 15.06.2020