Mariánske údolie - Oprava premostenia pri sv. studni

Späť

Aktuálny oznam - dodávateľ prác rekonštrukcie mostu v Mariánskom údolí pri sv. studni oznamuje, že od dnes 27.11.2018 v čase od 8:00 do 15:30 počas pracovných dní bude komunikácia na Partizánsku ul. UZAVRETÁ. Prejazd bude umožnený len vozidlám rýchlej zdravotnej služby a ostatným vozidlám bezpečnostných zložiek.

 

 

Vážení občania,

v dňoch 6.11.2018 - 11.11.2018  budú zahájené práce na oprave mostu v Mariánskom údolí pri sv. studni.


Predmetný úsek bude riadne vyznačený dopravným značením.

Práce budú vykonávané s obmedzením na  jednosmernú premávku, s krátkodobou uzávierkou obojsmerne.

Doporučujeme, aby obyvatelia Stromovej a Partizánskej ul. odišli so svojimi autami pred 8:00 hod a prichádzali až po 16:00 hod. Žiadame vodičov, aby boli zhovievaví a plne rešpektovali dopravné značenia a pokyny pracovníkov.


Opravu zabezpečuje:
REGIONÁLNE CESTY BRATISLAVA, a.s.
Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
+421 243 424 000
+421 901 707 599
kontaktná osoba - Ing. Martin SAMEK -  Odbor správy a investícií

Posledná úprava 15.01.2020