Miniexpozícia ťažby oslavuje piate výročie

Späť

Spolok Permon Marianka dňa 6. 4. 2019 pripomenul verejnosti 5. výročie vzniku Miniexpozície ťažby a spracovania bridlice v Marianke. Na úvod slávnostného ceremoniálu privítal účastníkov výkonný tajomník spolku R. Lehotský. Predstavil históriu vzniku a súčasnosť Miniexpozície. Stručne zhrnul podujatia a aktivity spolku za rok 2018 s dôrazom na celoštátne stretnutia banských miest a obcí v Pezinku a Sokolove, kde spolok zastupoval Marianku.

Na slávnosti nechýbal ani starosta Marianky Dušan Statelov, ktorý vyzdvihol prínos aktivít Spolku Permon Marianka v oblasti propagácie a zachovania baníckych tradícii obce. Nasledoval príhovor predsedu spolku J. Sanda. Člen spolu J. Kráľ na záver vysvetlil prítomným čo sú tzv. Wanderbooky a ako sa môže každý zapojiť do tejto zaujímavej aktivity.

Nasledovala prehliadka Miniexpozície ťažby a spracovania bridlice v Marianke so sprievodcom a spoločná vychádzka k bývalej Šifrovej jame, Kaplnke sv. Barbory a novému banskému vozíku v Panskom lese. Súčasťou podujatia bol aj predaj Wanderkariet a výrobkov z bridlice. Návštevníci mali možnosť vyrobiť si vlastnoručne bridlicové srdiečka a vyskúšať si písať griflíkom na školskú písaciu bridlicovú tabuľku.

Text: Roman Lehotský
Foto: Ivan Paška

Posledná úprava 15.01.2020