Najnovšie číslo Mariatálu je tu!

Späť

Zmeny vo výstavbe, ako ďalej s odpadmi, pripravované projekty, lekár, Mariatal Taxi, akční Mariánski seniori, riešenie dopravy v údolí, odchyt psov, Južná cesta, plyn, čierne stavby, kultúra, škola, škôlka, šport a mnoho iných tém.

Milí susedia, prečítajte si najnovšie číslo Mariatálu. Nájdete v ňom všetky dôležité udalosti, ktoré sa udiali v našej obci od začiatku nového roka. Všetkým prispievateľom ďakujeme za spoluprácu.

OcÚ Marianka

Posledná úprava 15.01.2020