Naši učitelia absolvovali školenie CLIL

Späť

Čo je to CLIL (Content and Language Integrated Learning)? Vysvetlenie je jednoduché. Je to učebná metóda pri ktorej dochádza k prepojeniu cudzieho jazyka s odborným predmetom. Na hodine CLIL sa tak žiaci učia cudzí jazyk súbežne s daným predmetom. Veľkou výhodou metódy CLIL je prirodzené využitie jazyka v reálnych situáciách, ktorých sme súčasťou.

V českom a slovenskom školstve nie je táto metóda veľmi rozšírená, ale práve vďaka podobným školeniam sa môžu naši učitelia oboznámiť s iným a progresívnejším spôsobom výučby jednotlivých predmetov.

Školenie metódy CLIL, ktoré finančne podporilo aj vedenie obce Marianka, práve dnes v Prahe ukončili naši učitelia Tereza Viteková, Katarína Golonková, Sofia Bugáňová a Stanislav Urban. K získaniu osvedčenia im srdečne gratulujeme a veríme, že sa im podarí metódu CLIL úspešne implementovať do procesu výučby aj v našej škole.

Peter Čambor
OcÚ Marianka

Chcete vedieť viac o metóde CLIL? Kliknite TU.

Posledná úprava 15.01.2020