Násobilka cestou po schodoch do tried

Späť

Ak by náhodou naše deti zabudli počas chrípkových prázdnin malú násobilku, tak pri návrate do školských lavíc a kráčajúc po schodoch sa veľmi ľahko môžu vyhnúť zlej známke pri neohlásenej písomke. 

Ďakujeme týmto riaditeľke ZŠ Kataríne Golonkovej, učiteľke Terezke Vitekovej a ostatným učiteľom, či vychovávateľkám za ich "prázdninovú" aktivitu v zmysle hesla: "Kde iní chrípkujú, my makáme." 

OcÚ Marianka

PS: Ostatní učitelia a vychovávatelia Stano Urban, Sofia Bugáňová, Dáša Brnová (zabezpečovala catering), Editka Kurelová a Alenka Žužičová práve upratujú triedy. Všetkým Vám patrí naša veľká vďaka!

 

Posledná úprava 07.02.2020