Naučme sa rozlišovať a separovať odpad

Späť

Milí susedia,

ak chceme zaviesť efektívne riešenia odpadového hospodárstva, prečítajte si prosím pozorne nasledujúcich pár riadkov, ktoré Vám stručne vysvetlia, ako pristupovať k jednotlivých druhom odpadu.

Separujeme bio odpad, objemný odpad, stavebný odpad a najmä rozlišujme kontajnery.


Na tieto RÔZNE druhy odpadu sa síce používajú ROVNAKÉ veľkoobjemové kontajnery (vaňové oceľové cca 10 m3), ale aj tieto odpady SEPARUJEME! Do jedného kontajnera dávame len jeden druh.

  • zistite, aký druh odpadu patrí do kontajnera (nie sú farebne rozlíšené ako nádoby na plasty, papier a sklo)
  • prečítajte si nápis na kontajneri
  • pozrite si informáciu na webovej stránke obce
  • spýtajte sa prevádzkara
  • človeka v okolí


Ak kontajner nemá označenie (či je obecný), tak nevhadzujte do neho nič. (Je to zrejme súkromný kontajner - na stavebný odpad a pod.) Nedávajte bio odpad do kontajnera na objemný odpad, ani do iných odpadových nádob.

Nedávajte zmesový a objemný odpad do kontajnera na bio odpad (hoci aj pochádza zo smetiska, zo záhrady, z lesa). Ak už v kontajneri na zmesový odpad nájdete bio odpad - je to chyba, a vy už nepridávajte do tohto kontajnera svoj bio odpad - to je ešte väčšia chyba.

Napíšte nám o takom prípade na adresu odpady@marianka.sk (môžete poslať foto a viac informácií), alebo zavolajte na Obecný úrad.

Informácia na záver:

1. Aj tento víkend budú dobrovoľníci zbierať odpadky v lesoch (zmesový a objemný odpad), hlavne v okolí vinohradov. AJ vy sa môžete pridať. Kedykoľvek.

2. V sobotu (23.3.) od 8:00 do 12:00 bude opäť otvorené zberné miesto pri jazdeckom areáli na bio odpad.

Ďakujeme za spoluprácu

OÚ Marianka

 

Posledná úprava 15.01.2020