Návrh trasy cyklotrasy

Späť

Vážení Mariančania,

Po niekoľkých mesiacoch príprav projektu cyklotrasy spájajúcej Marianku so Záhorskou Bystricou, sa v súčasnosti rozhodujeme o trase cyklotrasy vnútri obce. Neskôr plánujeme pripraviť aj projekt cyklotrasy do Stupavy.

Väčšia časť cyklotrasy, od hranice Marianky, vedie cez kataster Záhorskej Bystrice. Tu je plánovaná trasa po oboch stranách cesty. V smere z Marianky do Záhorskej Bystrice, po ľavej strane cesty, je cyklotrasa naprojektovaná v šírke 1,25 m, na pravej strane cesty v šírke 2,5 m.
Správa na webe Záhorskej Bystrice: https://zahorskabystrica.sk/cyklotrasa-zahorska-bystrica-marianka/

V rámci Marianky, v smere do centra dediny, sa projektuje cyklotrasa po ľavej strane cesty až po Staré časy, kde kvôli priestorovým pomerom (ochranného pásma cesty), prechádza na opačnú stranu.

V druhej časti projektant navrhuje rozšírenie súčasného chodníka na cyklochodník v šírke 2,5 m, pričom by šírka cesty bola 6,5 m. V niektorých úsekoch by cesta potrebovala rozšírenie na opačnej strane. Budú sa k tomu vyjadrovať Regionálne cesty, Okresný dopravný inšpektorát a iní.

 

Projekty cyklostrasy si môžete stiahnuť tu

Cyklotrasa vložená do ortofotomapy je dostupná tu

Tak ako väčšina stavieb, aj keď bude pre väčšinu prínosom, môže sa niekoho dotknúť aj negatívne. 

Nakoľko proces prípravy projektu a získania stavebného povolenia je zdĺhavý, prosíme Vás o prípadné pripomienky, návrhy a názory do 15.1.2020 mailom na cyklotrasa@marianka.sk

 

Posledná úprava 15.01.2020