Nedostatok kapacity v škole a škôlke zostáva

Späť

 1. Analýza potrebnej kapacity školy a škôlky na základe evidencie trvalých pobytov
 

Ako vidieť z demografickej tabuľky Marianky (deti s trvalými pobytmi), v škôlke, len pre deti s trvalými pobytmi, chýba podľa tejto tabuľky 17 miest, a v základnej škole dokonca 66 miest. Škôlku môžu navštevovať aj deti, ktoré nemajú trvalý pobyt.  Reálny dopyt je vyšší.

rok narodenia

vek

dievčatá

chlapci

spolu

Sum

kapacita

rozdiel

2019

1

10

11

21

 

 

 

2018

2

15

12

27

 

 

 

2017

3

13

19

32

 

 

 

2016

4

13

13

26

 

 

 

2015

5

17

23

40

98

81

-17

2014

6

19

13

32

 

 

 

2013

7

20

18

38

 

 

 

2012

8

22

15

37

 

 

 

2011

9

22

21

43

150

84

-66

2010

10

18

14

32

182

 

 

2009

11

19

24

43

225

 

 

2008

12

9

11

20

245

 

 

2007

13

8

15

23

268

 

 

2006

14

17

14

31

299

 

 

2005

15

11

16

27

326

 

 

 

 

 

 

472

472

 

 


Zo zákona niektoré vekové kategórie detí škôlka a škola prijať musí. Napríklad musí prijať deti v predškolskom veku.

 

 

Štát prispieva na prevádzkové náklady v sume zhruba 2 500 Eur/rok na dieťa. Neprispieva však na pozemky ani prevádzkové náklady budovy alebo jej nákup. To je na pleciach samosprávy, čo je potrebné hradiť z podielových daní. Tie sú závislé od počtu ľudí s trvalým pobytom. Veľa ľudí, ktorí v Marianke bývajú nemajú prihlásený trvalý pobyt v Marianke. To ochudobňuje rozpočet obce o cca 370,- Eur na človeka za rok. Ľudí s trvalým, pobytom je  2 140. Odhadujeme však, že celkový počet trvale žijúcich ľudí v Marianke je okolo 3000.

Rozšírenie kapacity školy a škôlky v Marianke je, ako ukazujú demografické čísla ako aj požiadavky na zápis detí, potrebné.
Iné sú možnosti pri dlhodobom a iné pri krátkodobom časovom horizonte.

2. Návrh riešenia:

V záujme rozšírenia kapacity školy/škôlky v krátkodobom horizonte som zorganizoval obhliadku rodinného domu, ktorý bol na predaj na  Bystrickej ulici na webe s nehnuteľnosťami. Obhliadky sa zúčastnila aj p. riaditeľka MŠ, poslanec Michal Chabada člen rady skôlky a iní. Mojim zámerom bolo presunúť do rodinného domu časť kapacity škôlky 20-40 detí od septembra 2020. Tým by sa uvoľnilo spodné podlažie súčasnej budovy pre základnú školu. To by umožnilo prijať 2 triedy prvákov a otvoriť 5 triedu. Náklady obce na kúpu a rekonštrukciu by boli odhadom 350 tis Eur. Za zmienku stojí fakt, že viac ako polovica detí pochádza z nových lokalít. Navrhnuté riešenie malo aj nevýhody ako chýbajúce parkovanie, tesný dotyk s vedľajšími rodinnými domami, potrebná donáška jedál, investičné náklady a pod, ale bolo rýchle. Obec by si mohla zobrať úver, ale samozrejme obecný rozpočet by to výrazne zaťažilo. Mesačná splátka by bola zhruba 2600,- Eur.

 

Opätovne si uvedomujeme nevyváženosť práv a povinností developerov a samospráv. Na pleciach samospráv sú mnohé povinnosti, ale bez možnosti dostatočných zdrojov na ich zabezpečenie. Pri kúpe nehnuteľností ľudí zaujíma najmä cena. Na príspevok developera k vybudovaniu občianskej vybavenosti sa nespýtal (zrejme) nikto.
 

3. Predbežný názor OZ:
 

O použití financií z obecného rozpočtu  rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Preto som musel zistiť názor poslancov na kúpu rodinného domu kvôli času aspoň neoficiálne na pracovnom OZ. Počas pracovného OZ tento týždeň (prostredníctvom videokonferencie) sa väčšina poslancov vyjadrila, že kúpu rodinného domu neschvaľuje. Kapacity školy/škôlky zostanú teda rovnaké ako dnes.

Zo zákona musíme prijímať deti do škôlky predškolského veku, čo obmedzí možnosť prijímania 3 ročných detí. Podobná situácia v materských školách je aj v iných obciach, kde 3 ročné deti neprijímajú. 

Zároveň nebudeme mať priestorovú kapacitu na vytvorenie piateho ročníka.

Budeme sa snažiť rozšíriť kapacity školy, škôlky v dlhšom časovom horizonte.

Návrhy poslancov, ktorí hľadajú riešenia boli:

 • Kontajnerová škôlka na námestí 4.apríla. (poslanec Brestovanský). 
  Námestie je súčasťou pamiatkovej zóny a pamiatkari s takýmto riešením súhlasiť nebudú.

 

 

 • Kontajnerová škôlka na P2 (ihrisko nad Marialandom vo vlastníctve developerov). (poslanec Sýkora). Tento pozemok sa nachádza v bezpečnostnom pásme vysoko tlakového plynu. S umiestnením škôlky by nesúhlasila SPP Distribúcia. (V roku 2018 SPP Distribúcia dosiahla aj zrušenie kolaudačných rozhodnutí na 8 apartmánových domov). 

 

 • Prebudovanie budovy šatní na futbalovom ihrisku a presunutie šatní futbalistov do kontajnerov na opačnej strane ihriska (poslanec Hollý). Možno realizovateľný zámer, avšak iba v rozsahu súčasného pôdorysu, keďže budova stojí na pozemku ASPAG, s.r.o. Ten zatiaľ nejaví záujem o rokovanie s obcou. Vecné bremeno je zriadené iba na pozemok priamo pod budovou. 

 

 • Škôlka na trojuholníkovom parkovisku (zbúraná budova starých potravín) pred odbočkou z Karpatskej na námestie a zastavanie aj príslušnej cesty, a zrušenie akéhokoľvek budúceho prejazdu áut. (poslanec Bubnič). Tento pozemok je malý zhruba 358 m2. Zrušiť ďalšiu cestu v Marianke nie je rozumné. 

 

 • Kúpa pozemku pri Školskej (poslankyňa Iváková). Ide o možné, ale nie rýchle riešenie. Prebieha údajne dedičské konanie.
  Problém s chýbajúcim parkovaním, potrebou donášky jedál, ako aj blízkosťou susedov je tu tiež.

 

 • Zrušenie výstavby multifunkčného ihriska a postavenie škôlky namiesto neho (poslankyňa Iváková).
  Máme na účte dotáciu vo výške okolo 50 tis. Eur na výstavbu multifunkčného a detského ihriska.
  Pozemky nevlastníme v 100% podiele, takže nie sú to celkom "obecné pozemky".

 

 
 

4. Ako ďalej?

Priebežne sledujeme ponuku pozemkov a domov v Marianke za účelom rozšírenia kapacity. Vhodné pozemky sme zatiaľ nenašli.

Zároveň jednáme s developermi, ktorým príchod nových obyvateľov vygeneroval nezanedbateľné zdroje. 

Územný plán požaduje pred výstavbou nových lokalít spracovať Územné plány zón a Urbanistické štúdie s vyčlenením pozemkov na občiansku vybavenosť.
Doposiaľ  to zrejme nik nevyžadoval. Dnešný stav je toho dôsledok.
 

Dušan Statelov, starosta

Posledná úprava 03.04.2020