Nové zábradlie na moste v údolí

Späť

Regionálne cesty ukončili opravu mosta v údolí, namontovaním zábradlia. Vďaka ústretovosti BSK a Regionálnych ciest máme v údolí zábradlie podľa návrhu Ing. arch. Ivana Jarinu, namiesto štandardného jednoduchého rúrkového zábradlia. Ide o podobné zábradlie ako na mostíku cez potok pri obecnom úrade s tým rozdielom, že boli vynechané drevené časti, a kovové časti boli pozinkované kvôli vyššej životnosti. BSK očakáva, že obec Marianka požiada o prevod cesty III. triedy v údolí, ktorá je v súčasnosti v majetku BSK do majetku obce, čo jednak umožňuje osadenie atypického zábradlia ako aj vyššiu reguláciu dopravy v údolí. Cesta v údolí, ktorá pokračuje ďalej ako lesná, v súčasnosti spája Marianku s Peknou cestou v Rači.

 

 

Posledná úprava 15.01.2020