Obci sa podarilo zachrániť dotáciu vo výške 30 tis Eur

Späť

V posledný deň 10.12.2018, kedy bolo treba vrátiť nevyčerpanú dotáciu vo výške 30 000,- Eur, sa nám podarilo zachrániť dotáciu predĺžením lehoty na čerpanie o 1 rok.

Dotáciu Marianke poskytlo Ministerstvo vnútra  v decembri 2017 na dobudovanie kamerového systému.

Obec podpísala dodatok o predĺžení čerpania dotácie do konca roku 2019.

 

 

 

Posledná úprava 15.01.2020