Obec podpísala zmluvu na dodávku rozšírenia kamerového systému

Späť


Obec po niekoľkomesačných prípravách a verejnom obstarávaní podpísala zmluvu na dodávku III. etapy rozšírenia kamerového systému.

Tento týždeň obec podpísala zmluvu so spoločnoťou Sortec Europe, po verejnom obstarávaní, kde dala najnižšiu cenovú ponuku. Obec v rámci obstarávania oslovila 4 potenciálnych dodávateľov, vrátane dodávateľa predošlých etáp, spoločnost DWS, ktoré však ponuku nezaslalo.

Koncom minulého roka sa novému starostovi podarilo predĺžiť termín realizácie rozšírenia kamerového systému s Ministerstvom vnútra, ktoré poskytlo dotáciu vo výške 30 tis Eur, čo predišlo povinnosti vráteniu dotácie.

Počas uplynulých mesiacov sme hľadali vhodné technické riešenie, nakoľko chráničky, kde je možné zatiahnuť optické vlákna sú fragmentované a ich využitie by vyžadovalo veľké investície do zemných prác a kladenia nových chráničiek.

Zmyslom prepracovania projektu bolo efektívne využitie dotácií a dosiahnutie čo najlepšieho účinku v rámci daného rozpočtu. Stále ostane dosť miest, ktoré sa do rozpočtu nezmestili. Dúfame, že ich pripojíme v budúcnosti.

Preto potenciálny dodávateľ aj obec s p. Všelkom uskutočnili merania priamej viditeľnosti, za účelom vybudovania rádiových trás. V pláne je vybudovanie 2 rádiových trás z budovy obecného úradu. Jedna bude smerovať na vstup do obce, a druhá na roh futbalového ihriska, kde bude potrebné osadiť 10 m stĺp budúceho osvetlenia futbalového ihriska. Výhodou vybudovania tohto stĺpu je aj priama viditeľnost na strechu kostola, cez ktorý je výhľadovo možné pripojiť aj faru a údolie. 

Popri inom, bolo potrebné zistiť možnosti elektrického napájania zariadení. Po ujasnení technických možností, sme požiadali Ministerstvo vnútra o odsúhlasenie projektu, ktoré sme minulý týždeň dostali.

V rámci projektu pribudnú aj ŠPZ kamery, ktoré budú zaznamenávať ŠPZ prechádzajúcich áut. 

Zároveň na centrálnej strane pribudne zariadenie, umožňujúce ľahšie vyhľadávanie potrebných úsekov záznamov, ktoré je v súčasnosti veľmi pracné.

Celkový návrh nového umiestnenia kamier je na tejto mapke.

Rozšírenie kamerového systému je naplánované do 22.12.2019. Rozsah práce je značný.

Posledná úprava 15.01.2020