Odpočty elektromerov

Späť

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že pracovníci budú vykonávať odpočty elektromerov:


- dňa 12. marca 2018 sa budú vykonávať odpočty na uliciach Budovateľská, Lesná, lokalita Bane, Nám. 4. apríla, Potočná a Záhradná ulica,

- od 19. marca do 27. marca 2018 sa budú vykonávať odpočty elektromerov na ostatných uliciach v obci.

Posledná úprava 15.01.2020