Oznam Farnosti

Späť

Liturgický kalendár:

V stredu je popolcová streda.
Budúca nedeľa je prvá pôstna.

Úmysly sv. omší:

Sobota                                                2017-02-25    18:00    Za + Jozefa Briežka
VIII Nedeľa v cezročnom období    2017-02-26    8:00    Za + rodičov Jána a Karolínu a súrodencov
                                                                                     9:30    Za Božiu vôľu a BP pre rodinu a Františka
                                                                                    11:00    Za pútnikov a farníkov
                                                                                    17:00    Svätá omša v poľskom jazyku
                                                                                    18:30    Za + Antona Tvrdého
Pondelok                                            2017-02-27    8:00    Za zdravie a Božiu pomoc a ochranu pre syna Janka
                                                                                    18:00    Za Božie požehnanie a zdravie pre Annu Uránovú
Utorok                                                 2017-02-28    8:00    Za + Františka, Máriu a Ondreja.
                                                                                    18:00    Za + rodičov Jozefa a Annu a starých rodičov.
Popolcová streda                              2017-03-01    8:00    Za BP pre Marka, aby našiel zmysel života.
                                                                                    18:00    Za + rodičov Zálesňákových a brata Mariana
Štvrtok                                                 2017-03-02    8:00    Za Božiu pomoc a pokoj v rodine
                                                                                    18:00    Za BP a potrebné milosti pre Mareka a Danku s rodinou
Piatok                                                  2017-03-03    8:00    O Božiu pomoc a pokoj v rodine
                                                                                    18:00    Za + Antona Bubniča a rodičov z oboch strán.
Sobota                                                 2017-03-04    8:00    Za + rodičov Adolfa a Rozáliu Jelačičových a syna Štefana
                                                                                    18:00    Za + rodičov, starých rodičov Oľgu a Jána
I. pôstna Nedeľa                                 2017-03-05    8:00    Za Božie požehnanie pre Ester a celú rodinu.
                                                                                      9:30    Za + Oľgu a rodinu
                                                                                     11:00    Za pútnikov a farníkov
                                                                                     18:30    Za Božiu vôľu a BP pre rodinu a Františka

- V tomto týždni sa začína pôstne obdobie. Na popolcovú stredu sú sv. omše ako v bežný deň.
- Každú nedeľu v pôstnom období popoludní sa modlíme o 14.00 hod. Ruženec, 14.30 Krížovú Cestu a   o 15.00 hod. korunku k Božiemu milosrdenstvu, po nej požehnanie so Sviatosťou oltárnou.  Večer      o 18.00 sa modlíme vešpery.
- V prvý štvrtok mesiaca sa modlime za kňazské a rehoľne povolaná.
- V piatok od 9.00 hod navštevujeme chorých. Príležitosť k sviatosti zmierenia je pred sv. omšami. prvopiatková pobožnosť bude po večernej svätej omši.
- V sobotu je pravidelná púť. Začiatok programu je o 14.00 hod.
- Budúca nedeľa je prvá nedeľa mesiaca. Milodary do zvončeka v tento deň, sú určené na dokončenie kaplnky pod chórusom. Vďaka vašim darom pokračujú práce na obnove tejto kaplnky. Ďakujeme za vašu pomoc.
- Budúcu nedeľu 5. marca, bude po sv. omšiach jarná zbierka na Charitu. Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje veriacim za podporu v minulom roku a prosí veriacich o pomoc aj v tomto roku. Informácie o použití finančných prostriedkov v roku 2016 sú na plagáte na nástenke.
- V pôstnom sa pobožnosť krížovej cesty sa v Marianke koná každý piatok pred sv. omšou o 17.30 hod a v nedeľu o 14.30.
- Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude na Popolcovú stredu 1. marca o 17.00 hod. sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina. V ten istý deň sa potom o 20.00 hod. bude konať v Katedrále sv. Martina ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Láska rodičov k deťom“ (Gn 22, 1-19).
- V pôstnom období budú naši otcovia biskupi každý piatok o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina viesť pobožnosť modlitby Krížovej cesty.

Posledná úprava 15.01.2020