Oznam pre kandidátov

Späť

Podľa § 174 zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry vzdať, vzdanie musí urobiť v listinnej forme a jeho podpis musí byť úradne osvedčený.

Vzdanie sa kandidatúry musí byť doručené predsedovi miestnej volebnej komisie pani Dankovej Marte, ktorý zabezpečuje ich zverejnenie vo volebných miestnostiach.

Predseda miestnej volebnej komisie: Marta Danková 
marta.dankova@marianka.sk
0902 905 764

 

Posledná úprava 15.01.2020