Oznam - POTOČNÁ ulica

Späť

Dňa 21.2.2017 vykoná Povodie Moravy prehlbovanie dna , úpravu brehov a výrub náletových krovín na potoku Drmolez na hornom úseku Potočnej ulice.

V čase od 8:00 hod. do 13:00 hod  bude Potočná ulica - horný úsek  počas výkonu prác neprejazdná.

Žiadame preto dotknutých obyvateľov na Potočnej ulici, aby rešpektovali obmedzenie dopravy a neprekážali svojimi vozidlami plynulému priebehu prác.

Posledná úprava 15.01.2020