OZNAM Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Späť

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 10.03.2017 bude robiť odpočet elektromerov na uliciach:

Budovateľská, Lesná, Lokalita Bane, Nám. 4. apríla, Potočná a Záhradná.

Následne potom sa od 19.03.2017 do 27.03.2017 bude robiť odpočet v celej obci.

Občania, ktorí nebudú v týchto termínoch doma, prosíme, aby zanechali stav elektromeru na viditeľnom mieste.

Posledná úprava 15.01.2020