Podarilo sa nám zlepšiť spoje Slovak Lines pre Marianku

Späť

Po niekoľkých mesiacoch jednaní so Slovak Lines, BID (Bratislavská integrovaná doprava) sa podarilo dosiahnuť zapracovanie väčšiny požiadaviek (odhadom 85%) obyvateľov Marianky. Vo väčšine prípadov napriek nízkej vyťaženosti niektorých spojov, ktoré využíva priemerne 3-5 cestujúcich na spoj, nám BID vyhovelo. Pritom minimálny počet cestujúcich, ktorý oprávňuje zriadenie priamej linky je 100 cestujúcich/deň v oboch smeroch, ktorý zďaleka naša obec nenapĺňa.

 

BID dalo spracovať štatistiky pohybu SIM kariet na jednotlivých trasách, z ktorých vidno, že najväčšia doprava (vrátane indiviuálnej dopravy) je podľa očakávania do Bratislavy (711 denne pravidelne cestujúcich, celkovo 1117 denne). Do Malaciek, napriek tomu, že ide o okresné mesto cestuje denne len 10 cestujúcich pravidelne a 20 celkom, do Stupavy cestuje 32 pravidelne cestujúcich a 103 celkovo.

BID sa snaží zabezpčiť 30 minútové intervaly v špičke a 60 minútové mimo špičky.


Zmeny cestovného poriadku spoju č. 215 od 1.9.2019

 

Nový cestovný poriadok v pdf

Počas pracovných dní pribudli priame spoje na trase Marianka – Stupava a Stupava – Mariankaa to ako v predpoludňajsích, tak aj  v popoludňajších hodinách. Celkový počet spojov sa zvýšil z 0 na 11. V smere do Stupavy vzniklo 6 nových spojov (vrátane tzv. školského autobusu, rozvážajúceho žiakov do Záhorskej Bystrice a Stupavy) a v smere do Marianky vzniklo 5 nových spojov.

 

Počas pracovných dní sa počet priamych spojovAS – Marianka a Marianka –ASsa zvýšil, pribudlo 5 spojov smerom z AS do Marianky a 2 spoje pribudli smerom z Marianky na AS. Pôvodne bolo 9 spojov z AS do Marianky, od 1.9.2019 ich bude 14 a z pôvodných 11 spojov z Marianky na AS bude 13 spojov.

 

Vznikol spoj pre žiakov po 5. vyučovacej hodine, takže žiaci počas pracovných dní nemusia čakať po skončeni 5. vyučovacej hodiny, končiacej o 12,35, až na spoj o 13,29 z AS, pretože bol vsunutý spoj o 12,59 z AS.

 

Posledný spojpočas pracovných dní bol posunutý na 22,55 z Patrónky a počas víkendov bude odchádzať z Patrónky o 23,15. Počas týždňa bol posunutý z dôvodu dlhého čakania pracujúcich do 22,00 na spojenie, pričom spoj počas pracovných dní bude premávať až do Borinky Oba spoje by mali nadväzovať na MHD. Bolo by dobré, keby cestujúci túto skutočnosť preverili v praxi a podali infomácie, či je nadväznoť skutočná.

 

1. Zmeny v smere MariankaStupava a StupavaMarianka

Rozpis priamych autobusov počas pracovných dní

 

Marianka (námestie) Stupava (autobus. stanica): nové spoje

  7,25 (Marianka, nám.) – 7,31 (Záhorská Bystrica) –  7,43 (Stupava, aut.st.)

   tzv. školský autobus

  9,05 (Marianka, nám.)                                           –   9,19 (Stupava, aut.st.)

12,05 (Marianka, nám.)                                            – 12,19 (Stupava, aut.st.)

16,35 (Marianka, nám.)                                            – 16,49 (Stupava, aut.st.)

18,05 (Marianka, nám.)                                            – 18,19 (Stupava, aut.st.)

23,13 (Marianka, nám.)                                            – 23,16(Stupava, aut.st.)

 

Stupava (autobus. stanica) Marianka (námestie): nové spoje

   6,07 (Mást)                –    6,15 (Marianka, nám.)

  8,01 (Stupava, aut.st.) –   8,15 (Marianka, nám.)

  9,31 (Stupava, aut.st.) –   9,45(Marianka, nám.)

12,31 (Stupava, aut.st.) – 12,45 (Marianka, nám.)

18,31 (Stupava, aut.st.) – 18,45 (Marianka, nám.)

 

2. Zmeny v smere ASMarianka a MariankaAS

Pribudli priame spoje počas pracovných dni, žiadne nevypadli:

 

AS → Marianka (námestie): pridané spoje

  6,49 (AS)  –  7,25(Marianka, nám.)

  7,29 (AS)  –  8,05 (Marianka, nám.)

  7,59 (AS)  –  8,35 (Marianka, nám.)

  8,29 (AS)  –  9,05 (Marianka, nám.)

12,59 (AS)  – 13,35 (Marianka, nám.)

 

Marianka (námestie) → AS: pridané spoje

7,15 (Marianka, nám.) –  7,47 (AS)  

8,15 (Marianka, nám.) –  8,47 (AS)  

 

3. Spoj pre žiakov po 5. vyučovacej hodine 

12,59 (AS) – 13,21 (Vrančovičova) – 13,27 (Záhorská Bystrica) – 13,35 (Marianka)

 

4. Posledný spoj:

počas týždňa posledný spoj z Patrónky o 22,55

počas víkendov posledný spoj z Patrónky o 23,15

 

 

Posledná úprava 15.01.2020