Pozvánka na 7. zasadnutie OZ v Marianke dňa 05.12.2019

Späť

Pozvánka na 7. zasadnutie OZ v Marianke dňa 05.12.2019 o 17:00 hod. na Štúrovej ul. v Marianke.

Live streaming nájdete na zastupitelstvo.sk 

Posledná úprava 15.01.2020