Prázdninová úprava liniek 215,219

Späť

S platnosťou od 1. júla 2019 platí nový "prázdninový" grafikon pre linky 215 a 219.

Posledná úprava 15.01.2020