Pridajte sa k nám a pomôžte zlepšiť život v obci

Späť

Obecné zastupiteľstvo na svojom druhom zasadnutí 24. januára 2019 zriadilo komisie a ich predsedov pre jednotlivé oblasti.

Komisia pre územné plánovanie (Peter Jelačič)

Kultúrna a sociálna komisia (Maroš Sýkora)

Školská komisia (Zuzana Iváková)

Športová komisia (Mário Bubnič)

Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva (Eugen Jeckel)

Ekonomická a investičná komisia (Michal Hollý)

Komisia pre informatizáciu (Michal Chabada)

Komisia pre ochranu verejného záujmu (Jozef Brestovanský) pozn. komisia bola zriadená na ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 7. decembra 2018

Milí Mariančania.

Cieľom komisii je navrhovať a koordinovať riešenia v danej oblasti a sú pomocnou rukou pre starostu obce. Spoločnými silami však ide všetko lepšie a efektívnejšie. Preto by sme Vás, obyvateľov Marianky, chceli poprosiť o spoluprácu, pretože si myslíme, že Vaše názory a podnety môžu prispieť k zlepšeniu života v našej obci. Ak máte chuť a energiu pracovať v niektorej z komisii dajte nám vedieť. Môžete tak urobiť na Obecnom úrade v Marianke, alebo priamo osloviť predsedov jednotlivých komisii.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu
OÚ Marianka

Posledná úprava 15.01.2020