Príďte si vyšetriť znamienka

Späť

Obec Marianka v spolupráci s MUDr. Schwarzovou, kožnou lekárkou z Marianky, organizuje pre svojich občanov zdarma prehliadky materských znamienok v rámci “Dní proti rakovine kože”. V priebehu marca sú k dispozícii štyri termíny v spoločenskej miestnosti obecného úradu a to v nasledujúcich časoch.

6. 3. 2019   (streda)         14:00 – 17:00 hod.
13. 3. 2019 (streda)         14:00 – 17:00 hod.
18. 3. 2019 (pondelok)    13:00 – 17:00 hod.
25. 3. 2019 (pondelok)    13:00 – 17:00 hod.

Pre občanov s trvalým pobytom v Marianke je vyšetrenie zdarma, pre ostatných v cene 15 eur. V prípade veľkého záujmu majú prednosť Mariančania s trvalým pobytom v Marianke. Vyšetrenie jedného človeka trvá 10 minút. Ak chcete predísť čakaniu na vyšetrenie, môžete sa objednať u MUDr. Schwarzovej na tč: 0948 787 997

Posledná úprava 15.01.2020