Príhovor starostu - Petra Hasoňa

Späť

Vážení občania,

dovoľte mi, aby som vám predstavil novú webovú stránku našej obce, ktorú budeme postupne stále vylepšovať a dopĺňať, preto vás prosím o zhovievavosť a trpezlivosť pri jej dotváraní.

Zároveň by som touto cestou rád poďakoval pánovi Marcelovi Porgesovi, ktorý sa okrem iného venoval aj tejto oblasti, za jeho dlhoročnú nezištnú pomoc a prácu v prospech obce.

Peter Hasoň

Posledná úprava 15.01.2020