Pripomienkovanie EIA na Diaľnicu D4 Bratislava

Späť

NDS predložila Ministerstvu životného prostredia EIA na diaľničný tunel D4 pri Marianke.
Ide o najdlhší tunel na Slovensku v dĺžke takmer 11 km, predpokladaným časom výstavby 2023-2030.
Tunel zásadným spôsobom ovplyvní Marianku a to najmä počas výstavby.

EIA je (zrejme od 9.1.2020) zverejnená na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d4-bratislava-raca-zahorska-bystrica-

Z Enviroportalu je sťahovanie pracné, asi cez 20 samostatných súborov, preto sme pripravili 

Link na jednoduchšie stiahnutie všetkých dokumentov v jednom zip súbore na Google Drive

NDS zároveň doručila kompletnú dokumentáciu v papierovej forme na obec, ktorá je pre záujemcov dostupná k nahliadnutiu.

Tým začína plynúť 30 dňová lehota na pripomienkovanie EIA na D4 pri Marianke.

V zmysle zákona, pripomienkovať projekt EIA môže ktokoľvek. 

Koncom roku 2016 Ministerstvo životného prostredia určilo "Rozsah hodnotenia" v rámci ktorého ponechala na NDS, či vyhodnotí aj ďalšiu trasu, ktorá by zaúsťovala tunel bližšie k Bratislave a spojila mestský polokruh s nultým okruhom D4.

NDS tento variant ďalšej trasy D4 do EIA nezahrnulo.
Predmetom tejto EIA je najmä výber z rôznych variant ktoré majú umiestnený portál v rôznej vzdialenosti.

V rámci existujúcej trasy v rámci jedného variantu zahrnula požadované prekrytie diaľnice zhruba 200 m od Bratislavskej cesty, čo je pre Marianku, Záhorskú aj Stupavu pozitívne. Zároveň je dôležité pozrieť, kde bude umiestnené stavenisko, žiadali sme ho presunúť ďalej za Bratislavskú cestu, a tiež aký je navrhnutý spôsob razenia tunela. Jedna z technológií umožňuje drvenie vyťaženej horniny priamo v tunelovej rúre, druhá ale mimo tunela. To by predstavovalo hlučné drvenie vyťaženej horniny v blízkosti Marianky. Z tunela sa vyťaží zhruba 3,4 (nepodrvená) až 4 mil m3 horniny (podrvená).

Uvítame Vaše pripomienky, najmä odborníkov napríklad na EIA, aby si projekt pozreli a pomohli s vypracovaním pripomienok.

Vizualizácia zastrešeného variantu V3a

 

 

Posledná úprava 20.01.2020