Pripomienky k EIA tunela D4

Späť

Vážení Mariančania,

Vhľadom na zákonnú lehotu 30 dní od doručenia Správy o hodnotení z MŽP na obec (10.1.2020)
sme včera odoslali Pripomienky za obec (zhruba 40 strán).

Za účelom koordinácie stanovísk susedných obcí som sa stretol v piatok (7.2.) s primátorom Stupavy p. Novisedlákom, a v pondelok (10.2.) so starostom Záhorskej Bystrice p. Krúpom, ako aj so zodpovednou pracovníčkou, ktorá pripravuje stanovisko Borinky p. Kovačičovou.

 

Ak máte o znenie stanoviska obce záujem napíšte prosím na starosta@marianka.sk obratom Vám ich pošlem.
Dajú sa použiť ako inšpirácia, ale vždy je lepšie nekopírovať, keďže hodnotiteľ uvidí rovnaký obsah a ignoruje ho. Takže kľudne napíšte svoj názor, nemusí byť profesionálne podložený. 

Občania (podľa najprísnejšieho výkladu zákona) môžu poslať pripomienky na MŽP do 13.2.2020
(30 dní od zverejnenia na úradnej tabuli obce).

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

p. Ing. Roman Skorka - riaditeľ odboru 

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Vec: Pripomienky k EIA (SPRÁVA O HODNOTENÍ NAVRHOVANEJ ČINNOSTI) 
na Diaľnicu D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica,

 

Posledná úprava 11.02.2020