Prispejte aj vy do nového čísla Mariatálu

Späť

Milí susedia, predsedovia a členovia komisii pri OZ.

Vzhľadom na blížiaci sa plánovaný termín vydania obecného spravodaja Mariatál (30.06.2019) sa na Vás z poverenia starostu obraciam so žiadosťou o prípravu podkladov pre nadcházdajúce číslo. Stručne uvediem orientačnú štruktúru nadchádzajúceho čísla a zavedený mechanizmus prípravy príspevkov.

Štruktúra čisla:

 • Titulná strana, hlavný headline (foto z rastúcich radoviek?) strana 1
 • Úvodník starostu v rozsahu maximálne 2 ( dvoch) strán (príhovor, vízia) strana 3
 • Životné prostredie v rozsahu maximálne 4 (štyri) strany strana 7
 • Výstavba, rozvoj + projekty v rozsahu maximálne 5 (päť) strán strana 12
 • Cestovný ruch a propagácia v rozsahu maximálne 2 (dvoch) strán     strana 14
 • Lekár, lekáreň v rozsahu maximálne 1 (jednej) strany strana 15
 • Kultúra a sociálna starostlivosť v rozsahu maximálne 4 (štyri) strany strana 19
 • Združenia + Fara v rozsahu maximálne 3 (tri) strany strana 22
 • Školstvo v rozsahu maximálne 4 (štyri) strany strana 26
 • Šport v rozsahu maximálne 4 (štyri) strany strana 30
 • Vtipy M. Olexu + Recepty (Zlochová, Radačovská) v rozsahu maximálne 1 strany strana 31
 • Nový cestovný poriadok v rozsahu maximálne 1 (jednej) strany strana 32
 • inzercia ...

Spolu ~32 (...36) strán - vychádza z optimálneho množstva strán pre tlač. Predpokladaný náklad ~1200 výtlačkov.

Časový harmonogram:
27.5. - 9.6. termín pre odovzdanie podkladov
10.6. - 16.6. sumarizácia a zoradenie príspevkov
17.6. - 21.6. zalomenie, kontrola/korektúra autormi
22.6. - 27.6. tlač
28.6. - 30.6. distribúcia

Na odovzdanie príspevkov zostáva 14 dní. Požiadam Vás o dodržanie termínu odovzdania príspevkov (príspevky odovzdané po 9.6. nemusia byť zaradené do čísla).

Zásady pre spracovanie príspevkov:

 • Použite prosím štandardný MS Word, font (napr. arial, 12pt, na jednu stranu v Mariatáli bez obrázkov vojde max. 7700 znakov vrátane medzier).
 • Fotografie prosím nevkladajte do textu (!)
  • Fotografie priložte osobitne v čo najvyššom rozlíšení (mailom, prípadne na CD alebo USB klúči), každú fotografiu jasne pomenujte (napr. Obr_1, Obr_2, ...)
  • do textu článku na príslušné miesto kam fotografia patrí uveďte len referenciu s popisom fotografie (napr. Obr_2, Výlet na Pajštún).
  • Fotografie z webu si prosím vyžiadajte od autora v plnom rozlíšení a priložte ku článku (predpokladá sa súhlas autora).
 • Príspevky posielajte na mailovú adresu zastupitelstvo@marianka.sk.

  Ceny a formáty inzercie (obec nie je platcom DPH), prvý rozmer je vždy šírka, druhý výška:
  1/4 strany =  90 x 128 mm                      90,-Eur
  1/3 na výšku = 184 x 52  mm                    100,-Eur
  1/3 na šírku = 184 x 85  mm                    100,-Eur
  1/2 na výšku  =   90 x 264 mm                   120,-Eur
  1/2 na šírku = 184 x 128 mm                   120,-Eur
  1/1 str. = 184 x 264 mm                   160,-Eur


V prípade nejasností veci rád upresním.
S úctou,
Marcel Porges
0905 382 071
porges@amset.sk

Posledná úprava 15.01.2020