Prokurátor rozhodol v prospech obce

Späť

Milí Mariančania,

dovoľujem si Vás informovať, že minulý týždeň prokurátor rozhodol vo veci Športovej ulice, kde sa koncom minulého roku začala výstavba na základe ohlášky. Prokurátor vydal voči ohláške, na základe ktorej sa práce realizovali, protest a stavebný úrad na základe toho môže zmeniť svoje pôvodné rozhodnutie. V podstate stavba, ktorou sa cestná komunikácia rozširuje a predlžuje nemôže byť riešená ohláškou ale riadnym stavebným povolením.

Dušan Statelov
starosta obce

 

Posledná úprava 15.01.2020