Rozpis komunálneho odpadu a triedeného odpadu na 1. polrok 2019

Späť

Rozpis komunálneho odpadu a triedeného odpadu na 1. polrok 2019 si môžete stiahnuť: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava 15.01.2020