Školská ulica je obnovená

Späť

V 7. mesiaci tohto roku bol pôvodný stav vozovky na Školskej ulici v havarijnom stave. V prvom rade asfaltový kryt vozovky bol silne rozpukaný s množstvom výtlkov, hlavne po obidvoch krajoch vozovky.

K oprave Školskej ulice sa mohlo pristúpiť až po pokládke plynovodu s prípojkami k rodinným domom a, hlavne, po odsúhlasení finančných prostriedkov poslancami obecného zastupiteľstva.

Dúfame, že ste s aktuálnym stavom vozovky spokojný a želáme Vám príjemné prechádzky.

 

 

Posledná úprava 15.01.2020